top of page
Image by Courtney Corlew

Psychologie - individueel

Vastgelopen en uitgeblust!

Als psycholoog vind ik het belangrijk dat jij begrijpt waarom je vastloopt en meer nog, dat je weet wat je kan doen om weer vooruit te geraken. Het allerbelangrijkste is je handleiding vinden. Vinden wat jij nodig hebt om veerkrachtig en met veel voldoening in het leven en in je werk te staan.

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een gedragsmodel uit de psychologie dat erop gericht is jouw mentaal welbevinden en psychologische flexibiliteit te vergroten. Alles begint bij leren vertragen en leren gedachten, emoties en gedrag bewust ervaren. ACT moedigt aan om negatieve emoties te accepteren en zich te richten op persoonlijke waarden. Het doel is om psychologische flexibiliteit te vergroten, zodat jij effectief kan omgaan met uitdagingen  en stressvolle situaties in je leven. Door bewust te kunnen gaan leven en doen wat voor jou waardengericht belangrijk is, kan je een dieper gevoel van voldoening en tevredenheid in je leven en werk ervaren.

Wil jij starten?

Dat kan.

Een sessie van 50 min kost 70€.
Kijk zeker eens na of je in aanmerking komt voor terugbetaling via je mutualiteit. 
(klik hier)

Ik geloof sterk in de kracht van een traject. Dat betekent dat ik bij voorkeur werk met afspraken op regelmatige tijdstippen. Geen losse afspraken hier en daar. Ik werk graag coachend met het oog op vooruitgang van je algemeen mentaal welbevinden. De "T" van Studio ACT is daarin belangrijk: Take Action ... richting een voldoeninggevend leven.

Concreet betekent het dat we meerdere afspraken op voorhand zullen inplannen. Dan staan ze in onze agenda. Het is niet één pakket, je hebt dus op elk moment de mogelijkheid om het traject stop te zetten. Je kan ook zeker afspraken verplaatsen. 

Ook tussen onze gesprekken door krijg je van mij ondersteuning in de vorm van opdrachten, psycho-educatie, doe-dingen... whatever past in jouw traject.

bottom of page