top of page
Image by Joe Caione

Positieve Psychologie en veerkracht

Positieve psychologie gaat over positieve emoties, persoonlijke sterke kanten, veerkracht, flow en zinvol leven.

Positieve Psychologie

Positieve psychologie is een tak van de psychologie die zich richt op het begrijpen en bevorderen van het menselijk welzijn en het bloeien van individuen. In tegenstelling tot traditionele psychologie, die zich vaak richt op het behandelen van psychische stoornissen, legt positieve psychologie de nadruk op het versterken van positieve aspecten van het menselijk functioneren. Het onderzoekt en bevordert positieve emoties, persoonlijke sterke punten, veerkracht, flow-ervaringen en zinvolle relaties.

Positieve psychologie houdt zich bezig met thema's als geluk, tevredenheid, welzijn, optimisme en zelfontplooiing. Het benadrukt het belang van positieve gedachten en positieve emoties in het bevorderen van een gezond en vervullend leven. Door middel van onderzoek, interventies en praktische toepassingen streeft positieve psychologie ernaar om individuen te helpen hun potentieel te realiseren en een betekenisvol leven te leiden.

bottom of page