top of page
Image by Do Nhu

ACT en veerkracht

Hoe draagt Acceptance and Commitment Therapy bij aan veerkracht en mentaal welbevinden? Wat maakt ACT anders dan anders? Wat kan je leren vanuit het ACT model

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een gedragsmodel uit de psychologie dat erop gericht is jouw mentaal welbevinden en psychologische flexibiliteit te vergroten. Alles begint bij leren vertragen en leren gedachten, emoties en gedrag bewust ervaren. ACT moedigt aan om negatieve emoties te accepteren en zich te richten op persoonlijke waarden. Het doel is om psychologische flexibiliteit te vergroten, zodat jij effectief kan omgaan met uitdagingen  en stressvolle situaties in je leven. Door bewust te kunnen gaan leven en doen wat voor jou waardengericht belangrijk is, kan je een dieper gevoel van voldoening en tevredenheid in je leven en werk ervaren.

bottom of page