top of page
Krijg je sessies van de psycholoog nu terugbetaald of niet?

Er zijn 2 systemen: terugbetaling via het RIZIV en tussenkomst van de mutualiteit

Terugbetaling via het RIZIV - de wettelijke ziekteverzekering

Sinds september 2021 kunnen mensen - naast de tegemoetkoming via de mutualiteit - via de wettelijke ziekteverzekering (het RIZIV) een tegemoetkoming  ontvangen voor psychologische zorg. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het derdebetalerssysteem waardoor je zelf enkel het remgeld dient te betalen.

Ik ben niet aangesloten bij dit systeem. Deze regeling is dus ook niet van toepassing op onze gesprekken.

Tussenkomst via de mutualiteit

Mutualiteiten hebben elk hun eigen regeling en systeem. Het is dus zeker de moeite om eens te gaan kijken hoe het zit bij de mutualiteit waar jij bent aangesloten

Ik heb geen erkenning als klinisch psycholoog en dus ook geen FOD visumnummer

Ik heb wel een erkenning bij de Psychologencommissie - erkenningsnummer is 772138890

Dit onderscheid is belangrijk om te kijken of je in aanmerking komt voor terugbetaling van sessies

bottom of page